Vyberte stránku

Prohlášení o cookies

Dle § 89 zákona č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích v platném znění, vás informujeme, že naše služby mohou vyžadovat pro svoji správnou činnost tzv. cookies, což jsou soubory dat, které naše servery ukládají ve vašem prohlížeči k uchování informací o vašich nastavení stránky badra.cz. Bez těchto cookies nebudou naše služby fungovat správně a nebudou si moci „zapamatovat“ žádné vaše nastavení a preference, například oblíbené články a podobně . Pro tento účel jsou cookies využívány po celém světě a používají je dnes již prakticky všechny webové stránky.
Žádná z našich cookies použitých na našich stránkách přitom nesbírá informace, jež by obsahovaly Vaše osobní identifikační údaje.

Reklamní cookies
Prostřednictvím našich webových serverů mohou být ve vašem počítači ukládány také cookies jiných subjektů a to provozovatelů reklamních systémů, které jsou na našich stránkách provozovány. Pokud nechcete tyto cookies ukládat je možné jejich používání zablokovat na této adrese http://www.youronlinechoices.com/cz/vase-volby.

Zásady využití cookies
Nevyužíváme cookies k jiným, než čistě technickým účelům, nespojujeme údaje získané díky nim s jakýmikoliv jinými údaji a provozujeme cookies tak, že neumožňují identifikovat konkrétní osoby.

Druhy cookies
Existují dva druhy cookies – dočasné soubory cookie, které jsou uloženy ve vašem počítači jen do ukončení prohlížeče a trvalé soubory cookie, které zůstávají uloženy ve vašem počítači déle. Dočasné cookies umožňují uchovávání informací při přecházení z jedné webové stránky na druhou a odstraňují potřebu opakovaného zadávání některých údajů.

Trvalé soubory cookie nám pomáhají váš počítač identifikovat, jestliže opětovně navštívíte naši internetovou stránku, neumožňují však jakkoliv identifikovat vás osobně. Další výhodou trvalých cookies je to, že nám umožňují přizpůsobit naše stránky vašim zájmům a zabraňují opakovanému zobrazení stejné reklamy. Ani v tomto případě nemůžeme ovšem jakkoliv identifikovat vás osobně a příslušná data ukládáme zcela anonymizovaně a nespojujeme je s jakýmikoliv jinými daty.

Nastavení používání cookies
Standardní webové prohlížeče (Internet Explorer, Mozilla Firefox, Google Chrome apod.) podporují správu cookies. V rámci nastavení prohlížečů můžete jednotlivé cookie ručně mazat, blokovat či zcela zakázat jejich použití, lze je také blokovat nebo povolit jen pro jednotlivé internetové stránky. Pro detailnější informace prosím použijte nápovědu vašeho prohlížeče. Pokud bude mít váš prohlížeč použití cookies povoleno, budeme vycházet z toho, že souhlasíte s využíváním standardních cookies ze strany našich serverů.